2018 m. gegužės 25 d. įsigaliojus Bendrąjam duomenų apsaugos reglamentui (BDAR, angl. GDPR), rinkoje sklando mitai apie tai, ką galima daryti įmonėms ir ko ne. Numatytos didžiulės, iki 20 mln. arba 4 proc. metinės įmonės apyvartos, baudos už BDAR pažeidimus dažnai gąsdina įmones ir riboja jų veiksmus.

DATALEX.LT tikslas – padėti užtikrinti, kad Jūs galėtumėte rinkti ir tvarkyti tuos asmens duomenis, kurių reikia Jūsų įmonės veikloje!

Užpildykite užklausą ir gaukite

BDAR paslaugų pasiūlymą

Jūsų įmonei ->

Laikantis BDAR reikalavimų, asmens duomenys gali tarnauti įmonei ir užtikrinti verslo sėkmę. Savo klientams teikiame visas su BDAR (GDPR) atitikties užtikrinimu susijusias paslaugas. Mūsų klientai žino, kad asmens duomenis jie gali tvarkyti, ir žino, kaip tai daryti tinkamai.

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA JŪSŲ ĮMONĖJE

KĄ TURĖTUMĖTE ATLIKTI, KAD ĮMONĖS DUOMENŲ APSAUGA ATITIKTŲ BDAR (GDPR)

Ką turėtumėte atlikti, kad įmonės asmens duomenų apsauga atitiktų BDAR:

  • Atlikti tvarkomų asmens duomenų auditą.

  • Nustatyti rizikas ir jas įvertinti.

  • Inicijuoti procesus, kurie užtikrintų asmens duomenų tvarkymo saugumą, teisėtumą.

  • Parengti dokumentus, kuriuose būtų aprašytos asmens duomenų tvarkymo procedūros, procesai.

  • Informuoti duomenų subjektus apie jų asmens duomenų tvarkymą, kaip tai nurodyta BDAR (GDPR) 13, 14 ir 21 straipsniuose.

  • Paskirti už duomenų apsaugą atsakingą asmenį arba BDAR numatytais atvejais – duomenų apsaugos pareigūną, kuris užtikrintų asmens duomenų apsaugą įmonėje.

  • BDAR (GDPR) nurodytais atvejais, atlikti poveikio duomenų apsaugai vertinimą.

  • Inicijuoti ir organizuoti darbuotojų mokymus.

Norite pasitarti?

GAUKITE BDAR PASLAUGŲ PASIŪLYMĄ

Ar vykdote vaizdo stebėjimą?
Ar vykdote tiesioginę rinkodarą (naujienlaiškiai ir kt.)?
Ar įrašinėjate pokalbius telefonu?
Ar įrašinėjate pokalbius telefonu?
Ar perduodate duomenis už Europos Sąjungos ribų?
Dėkojame už žinutę. Ji buvo išsiųsta.
Bandant išsiųsti pranešimą įvyko klaida. Prašome pabandyti vėliau.

MŪSŲ PATIRTIS