MES SIŪLOME

PATENKINTI KLIENTAI

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA JŪSŲ ĮMONĖJE

KĄ TURĖTUMĖTE ATLIKTI, KAD ATITIKTUMĖTE BDAR (GDPR) ?

  • Atlikti tvarkomų asmens duomenų auditą

  • Nustatyti rizikas ir jas įvertinti

  • Inicijuoti procesus, kurie užtikrintų asmens duomenų tvarkymo saugumą, teisėtumą

  • Paruošti dokumentus, kuriuose būtų aprašytos asmens duomenų tvarkymo procedūros, procesai

  • Informuoti duomenų subjektus apie jų asmens duomenų tvarkymą, kaip tai nurodyta BDAR (GDPR) 13, 14 ir 21 straipsniuose

  • Paskirti už duomenų apsaugą atsakingą asmenį arba BDAR numatytais atvejais – duomenų apsaugos pareigūną, kuris užtikrintų asmens duomenų apsaugą įmonėje

  • BDAR (GDPR) nurodytais atvejais, atlikti poveikio duomenų apsaugai vertinimą

  • Inicijuoti ir organizuoti darbuotojų mokymus

Nes mūsų tikslas – užtikrinti, kad jūs galėtumėte rinkti ir tvarkyti tuos asmens duomenis, kurių reikia jūsų įmonės veikloje.

Susisiekti

UŽPILDYKITE IR GAUKITE  BDAR PASIŪLYMĄ: