BDAR leidžia tvarkyti skolininkų asmens duomenis ir be jų sutikimo

2019-07-19T10:10:41+02:00

Visuomenėje susiformavo daug mitų apie asmens duomenų tvarkymo leistinumą remiantis Bendruoju asmens duomenų reglamentu (toliau – BDAR), kuriuo prisidengdami asmenys stengiasi uždrausti jų asmens duomenų tvarkymą net tada, kai BDAR tai leidžia. BDAR 7 straipsnyje numatytas sutikimas, kurį turint galima tvarkyti asmens duomenis, yra tik vienas iš pagrindų.