Ilgametė patirtis konsultuojant Lietuvos ir užsienio įmones asmens duomenų apsaugos klausimais ir platus teigiamų paslaugų spektras leidžia klientams pasiūlyti  aukščiausios kokybės rezultatą. Teikiame visas su BDAR įgyvendinimu ir vykdymu susijusias paslaugas: parengiame jūsų įmonės veikloje reikalingus dokumentus, konsultuojame, apmokome jūsų darbuotojus bei partnerius.

Priklausomai nuo vykdomos veiklos, įmonei aktualios paslaugos skiriasi, todėl teikiamas paslaugas pritaikome konkrečiai jūsų veiklos sektoriui.

PASLAUGOS ĮMONĖMS IR ORGANIZACIJOMS

KĄ TURĖTUMĖTE ATLIKTI, KAD ĮMONĖS DUOMENŲ APSAUGA ATITIKTŲ BDAR (GDPR) ?

  • Atlikti tvarkomų asmens duomenų auditą

  • Nustatyti rizikas ir jas įvertinti

  • Inicijuoti procesus, kurie užtikrintų asmens duomenų tvarkymo saugumą, teisėtumą

  • Paruošti dokumentus, kuriuose būtų aprašytos asmens duomenų tvarkymo procedūros, procesai

  • Informuoti duomenų subjektus apie jų asmens duomenų tvarkymą, kaip tai nurodyta BDAR (GDPR) 13, 14 ir 21 straipsniuose

  • Paskirti už duomenų apsaugą atsakingą asmenį arba BDAR numatytais atvejais – duomenų apsaugos pareigūną, kuris užtikrintų asmens duomenų apsaugą įmonėje

  • BDAR (GDPR) nurodytais atvejais, atlikti poveikio duomenų apsaugai vertinimą

  • Inicijuoti ir organizuoti darbuotojų mokymus

Norite pasitarti?

GAUKITE BDAR PASLAUGŲ PASIŪLYMĄ

[contact-form-7 id="83" title="Contact Form"]