ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS MOKYMAI

Asmens duomenų apsauga yra procesas, o ne vienkartinis veiksmas. Todėl siūlome darbuotojų mokymus, kurių metu būtų per praktinius pavyzdžius pristatyti asmens duomenų teisiniai reikalavimai, susisteminti BDAR reikalavimai ir Valstybinės asmens duomenų inspekcijos teisės aktai bei praktika. Savo mokymuose mes siūlome „išversti teisinius terminus į žmonių kalbą“ per patirties pavyzdžius ir konkrečiose jūsų įmonės veiklos situacijose.

Rengiame viešus specializuotus pagal sritis mokymus apie asmens duomenų apsaugos teisinius reikalavimus, pristatant BDAR ir Valstybinės asmens duomenų inspekcijos praktiką.

Susisiekite