Asmens duomenų apsauga yra nuolatinis procesas, o ne vienkartinis veiksmas.Užtikrinti teisingą ir teisėtą duomenų rinkimą, saugojimą, naudojimą būtina visą laiką.

Visi įmonės darbuotojai, vienu ar kitu būdu naudojantys klientų, tiekėjų, partnerių duomenis, privalo būti susipažinę tiek su asmens duomenų tvarkymui keliamais reikalavimais, tiek su įmonės duomenų tvarkymo politika.

BDAR mokymai įmonėms

DATALEX.LT rengiami mokymai pritaikomi kiekvienai įmonei konkrečiai. Mokymų metu per praktinius pavyzdžius pristatomi  asmens duomenų teisiniai reikalavimai, susisteminti BDAR reikalavimai, Valstybinės asmens duomenų inspekcijos teisės aktai bei praktika.

Taip pat, atsižvelgiant į įmonės veiklos sritį, nagrinėjame sektoriui būdingas problemas ir keliamus reikalavimus. „Teisinius terminus išverčiame į žmonių kalbą“ per pavyzdžius iš patirties ir konkrečias jūsų įmonės veiklos situacijas.

Viešieji specializuoti BDAR mokymai

Rengiame viešus, specializuotus pagal sritis, mokymus apie asmens duomenų apsaugos teisinius reikalavimus, pristatant BDAR ir Valstybinės asmens duomenų inspekcijos praktiką.

Norite daugiau sužinoti apie mokymus?

KITOS BDAR PASLAUGOS

REKOMENDUOJAME PASKAITYTI

  • Asmens duomenų apsauga įmonėse

Kaip teisingai taikyti BDAR įmonės veikloje

17 liepos, 2019|

Kaip teisingai taikyti BDAR įmonės veikloje Kviečiame žiūrėti LRT laidos „Laba diena, Lietuva“ parengtą reportažą apie tai, kaip įmonės tvarkosi su duomenų apsauga po to, kai 2018 m. gegužės 25 d. įsigaliojo [...]

  • skolininku asmens duomenu tvarkymas

BDAR leidžia tvarkyti skolininkų asmens duomenis ir be jų sutikimo

14 balandžio, 2019|

Visuomenėje susiformavo daug mitų apie asmens duomenų tvarkymo leistinumą remiantis Bendruoju asmens duomenų reglamentu (toliau – BDAR), kuriuo prisidengdami asmenys stengiasi uždrausti jų asmens duomenų tvarkymą net tada, kai BDAR tai leidžia. BDAR 7 straipsnyje numatytas sutikimas, kurį turint galima tvarkyti asmens duomenis, yra tik vienas iš pagrindų.