Pasitelkdamos naujas technologijas, logistikos ir ekspedijavimo paslaugas teikiančios įmonės savo veikloje naudoja vis daugiau asmens duomenų. Dažnai naudojami duomenys priskiriami jautrių duomenų kategorijai, tokie yra, pavyzdžiui, biometriniai, vairuotojų elgesio, buvimo vietos ar judėjimo stebėsenos duomenys.

Tokius duomenis naudojančios logistikos ar ekspedijavimo įmonės turėtų skirti ypatingą dėmesį, kad šių duomenų tvarkymas atitiktų Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus. Tik įstatymų nustatyta tvarka tvarkant vairuotojų ir kitų asmenų asmens duomenis, galima efektyviai ir nuosekliai valdyti tvansporto priemonių parką bei užtikrinti kokybišką paslaugų teikimą.

Pagal BDAR, logistikos ar ekspedijavimo paslaugas teikiančioms įmonėms kyla pareiga:

  • turėti vieną iš BDAR (GDPR) nurodytų pagrindų – sutikimą, sutartį ir kt., leidžiančių tvarkyti asmens duomenis;

  • paskirti duomenų apsaugos pareigūną, jei paslaugas teikiate dideliu mastu;

  • atlikti poveikio duomenų apsaugai vertinimą, kai tvarkote savo darbuotojų (vairuotojų) asmens duomenis, susijusius su jų komunikacijos, elgesio, vietos ar judėjimo stebėsena, kai jūsų įstaigoje vykdomas vaizdo stebėjimas ir (ar) pokalbių telefonų įrašymas arba asmens duomenys tvarkomi naudojant inovatyvias technologijas arba egzistuojančias technologijas panaudojant kitu būdu;

  • paruošti dokumentus, reglamentuojančius įstaigos veikloje naudojamų asmens duomenų tvarkymą, ir pasirūpinti jų įgyvendinimu;

  • informuoti duomenų subjektus apie jų asmens duomenų tvarkymą ir duomenų perdavimą už ES ribų (jeigu taikoma);

  • organizuoti mokymus darbuotojams, turintiems prieigą prie asmens duomenų.

GAUKITE PASIŪLYMĄ JŪSŲ ĮMONEI