Logistikos ir ekspedijavimo paslaugas teikiančios įmonės naujų technologijų dėka savo veikloje naudoja vis daugiau asmens duomenų, įskaitant jautrius duomenis, pavyzdžiui biometrinius, vairuotojų elgesio, buvimo vietos ar judėjimo stebėsenos duomenis, kurių tvarkymui skiriamas didelis dėmesys ir jų atitikimas BDAR (GDPR) reikalavimams yra labai svarbus. Norint efektyviai ir nuosekliai valdyti transporto priemonių parką, būtina vairuotojų ir kitų asmenų asmens duomenis tvarkyti įstatymų nustatyta tvarka, taip užtikrinant sklandų ir kokybišką paslaugų teikimą, verslo vystymą.

Jeigu jūs teikiate logistikos ar ekspedijavimo paslaugas, jums kyla pareiga:

  • turėti vieną iš BDAR (GDPR) nurodytų pagrindų – sutikimą, sutartį ir kt., leidžiančių tvarkyti asmens duomenis;

  • paskirti duomenų apsaugos pareigūną, jei paslaugas teikiate dideliu mastu;

  • atlikti poveikio duomenų apsaugai vertinimą, kai tvarkote savo darbuotojų (vairuotojų) asmens duomenis, susijusius su jų komunikacijos, elgesio, vietos ar judėjimo stebėsena, kai jūsų įstaigoje vykdomas vaizdo stebėjimas ir (ar) pokalbių telefonų įrašymas arba asmens duomenys tvarkomi naudojant inovatyvias technologijas arba egzistuojančias technologijas panaudojant kitu būdu;

  • paruošti dokumentus, reglamentuojančius įstaigos veikloje naudojamų asmens duomenų tvarkymą, ir pasirūpinti jų įgyvendinimu;

  • informuoti duomenų subjektus apie jų asmens duomenų tvarkymą ir duomenų perdavimą už ES ribų (jeigu taikoma);

  • organizuoti mokymus darbuotojams, turintiems prieigą prie asmens duomenų.

Tinkamas BDAR (GDPR) supratimas, įgyvendinimas organizacijoje gali būti sudėtingas procesas, kuriam reikalingos patyrusių specialistų žinios ir pagalba.

SUSISIEKITE