NAUJIENOS

NAUJIENOS2019-07-17T13:17:06+02:00

BDAR leidžia tvarkyti skolininkų asmens duomenis ir be jų sutikimo

Visuomenėje susiformavo daug mitų apie asmens duomenų tvarkymo leistinumą remiantis Bendruoju asmens duomenų reglamentu (toliau – BDAR), kuriuo prisidengdami asmenys stengiasi uždrausti jų asmens duomenų tvarkymą net tada, kai BDAR tai leidžia. BDAR 7 straipsnyje numatytas sutikimas, kurį turint galima tvarkyti asmens duomenis, yra tik vienas iš pagrindų.

Naujausi įrašai

Edita Rutkūnienė

Mobile: +370 675 25435

Laura Beinorienė

Mobile: +370 620 34844