BDAR leidžia tvarkyti skolininkų asmens duomenis ir be jų sutikimo

Visuomenėje susiformavo daug mitų apie asmens duomenų tvarkymo leistinumą remiantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (toliau – BDAR), kuriuo prisidengdami asmenys stengiasi uždrausti jų asmens duomenų tvarkymą net tada, kai BDAR tai leidžia. BDAR 7 straipsnyje numatytas sutikimas, kurį turint galima tvarkyti asmens duomenis, yra tik vienas iš pagrindų.

Ne mažiau svarbus yra ir kitas pagrindas – kito asmens (ir įmonės) teisėtų interesų gynimas.

skolininku asmens duomenu tvarkymas

Iš 2018 m. gautų 859 skundų 65 buvo pateikti skolininkų dėl galimai netinkamo jų asmens duomenų tvarkymo.

Dalis skundų buvo pagrįsti, kitais atvejais buvo teisios skolą patyrusios organizacijos ar skolų išieškojimo bendrovės.

Dauguma skolininkų niekada neduotų sutikimo tvarkyti jų asmens duomenis, tačiau tokio sutikimo ir nereikia. Tai nereiškia, kad su skolininkų duomenimis galima daryti bet ką, tačiau teisės aktuose numatytos išieškojimo procedūros tikrai gali būti vykdomos ir be pačių skolininkų sutikimo.

Pasak Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus Raimondo Andrijausko: „Iš 2018 m. gautų 859 skundų 65 buvo pateikti skolininkų dėl galimai netinkamo jų asmens duomenų tvarkymo. Dalis skundų buvo pagrįsti, kitais atvejais buvo teisios skolą patyrusios organizacijos ar skolų išieškojimo bendrovės“.

Skolą išieškanti bendrovė turi pasirūpinti, kad jos pasirinktos techninės ir organizacinės priemonės padėtų užtikrinti ne tik asmens duomenų saugumą, bet ir užkirstų kelią neteisėtai prieigai prie asmens duomenų. Pavyzdžiui, skolininko informacija neturėtų būti atskleista ar sudaryta galimybė atskleisti asmenims, kurie neturi teisės jos gauti ar matyti (pvz., kolegoms darbovietėje, kaimynų paprašius perduoti pranešimą apie skolą, giminaičių ar pan.).

Visgi galima namų ar darbovietės adresu siųsti registruotus ar paprastus laiškus su skolų priminimais, pateikti skolininko darbovietei antstolio vykdomąjį raštą dėl išskaitymo iš jo darbo užmokesčio. Be abejonės, įmonės buhalterė neturėtų visiems kolegoms prie kavos pasakoti apie susikaupusią alimentų skolą ar nesumokėtas baudas.

Taip pat nevalia skolininkų asmens duomenų skelbti skelbimų lentose, socialinių tinklų grupėse ar daugiabučių gyvenamųjų namų bendrijų interneto svetainėse.

Medžiaga parengta remiantis www.ada.lt pateikta informacija.

Norite pasitarti, kaip teisingai tvarkyti skolininkų duomenis?

Pasidalinkite šia naujiena, pasirinkite kokioje platformoje!