Įsigaliojus BDAR, gamybos sektoriaus įmonės susiduria su naujais iššūkiais tvarkant savo klientų duomenis. Neretai gamybos įmonėse renkami ir tvarkomi pertekliniai klientų asmens duomenys, o tai didina riziką pažeisti BDAR reikalavimus, ir kartu tokių duomenų naudojimas apsunkina įmonės verslo procesus.

Be to, būtina įvertinti ne tik BDAR reikalavimus, bet ir kitus įstatymus, reglamentuojančius gamybos įmonių veiklą. Tinkamas BDAR supratimas ir įgyvendinimas gali būti sudėtingas procesas, kuriam reikalinga profesionalų pagalba. Gerai šią sritį išmanantys specialistai, pasinaudodami savo patirtimi ir rinkos gerąja praktika, padės rasti optimalius sprendimus, kurie užtikrins teisėtą asmens duomenų tvarkymą bei sklandų verslo vystymą.

Pagal BDAR, gamybos sektoriuje veikiančioms įmonėms kyla pareiga:

  • turėti vieną iš BDAR (GDPR) nurodytų pagrindų – sutikimas, sutartis ar kt., leidžiančių tvarkyti asmens duomenis;

  • paskirti duomenų apsaugos pareigūną, jei paslaugas teikiate dideliu mastu;

  • atlikti poveikio duomenų apsaugai vertinimą, kai tvarkote savo darbuotojų asmens duomenis, susijusius su jų komunikacijos, elgesio, vietos ar judėjimo stebėsena, kai jūsų įstaigoje vykdomas vaizdo stebėjimas ir (ar) pokalbių telefonų įrašymas arba asmens duomenys tvarkomi naudojant inovatyvias technologijas arba egzistuojančias technologijas panaudojant kitu būdu;

  • paruošti dokumentus, reglamentuojančius įstaigos veikloje naudojamų asmens duomenų tvarkymą, ir pasirūpinti jų įgyvendinimu;

  • informuoti duomenų subjektus apie jų asmens duomenų tvarkymą;

  • organizuoti mokymus darbuotojams, turintiems prieigą prie asmens duomenų.

GAUKITE PASIŪLYMĄ JŪSŲ ĮMONEI