Gamybos sektoriaus įmonės įsigaliojus BDAR (GDPR) susiduria su naujais iššūkiais tvarkant savo klientų duomenis. Neretai gamybos įmonės tvarko perteklinius savo klientų asmens duomenis, kurių naudojimas apsunkina verslo procesus ir didina rizika pažeisti BDAR (GDPR) reikalavimus. Todėl labai svarbu įvertinti ne tik BDAR (GDPR) reikalavimus, bet ir įstatymus reglamentuojančius gamybos įmonių veiklą ir rasti optimalius sprendimus, pasinaudoti gerąja praktika, užtikrinant teisėtą asmens duomenų tvarkymą, sklandų verslo vystymą ir augimą.

Gamybos sektoriuje veikiančioms įmonėms kyla pareiga:

  • turėti vieną iš BDAR (GDPR) nurodytų pagrindų – sutikimas, sutartis ar kt., leidžiančių tvarkyti asmens duomenis;

  • paskirti duomenų apsaugos pareigūną, jei paslaugas teikiate dideliu mastu;

  • atlikti poveikio duomenų apsaugai vertinimą, kai tvarkote savo darbuotojų asmens duomenis, susijusius su jų komunikacijos, elgesio, vietos ar judėjimo stebėsena, kai jūsų įstaigoje vykdomas vaizdo stebėjimas ir (ar) pokalbių telefonų įrašymas arba asmens duomenys tvarkomi naudojant inovatyvias technologijas arba egzistuojančias technologijas panaudojant kitu būdu;

  • paruošti dokumentus, reglamentuojančius įstaigos veikloje naudojamų asmens duomenų tvarkymą, ir pasirūpinti jų įgyvendinimu;

  • informuoti duomenų subjektus apie jų asmens duomenų tvarkymą;

  • organizuoti mokymus darbuotojams, turintiems prieigą prie asmens duomenų.

Tinkamas BDAR (GDPR) supratimas, įgyvendinimas organizacijoje gali būti sudėtingas procesas, kuriam reikalingos patyrusių specialistų žinios ir pagalba.

SUSISIEKITE